Контакти

За всякакви въпроси и запитвания ни пишете на email адрес: info@brautoshop.com

Работно време: понеделник-петък от 10:00 до 18:00 часа

„Би Ар Груп“ ЕООД
ЕИК 202819438
България, 5000 Велико Търново: адрес за кореспонденция – ул. „Тракия“ №19 / адрес на управление – бул. „Никола Габровски“ №1
тел. 0888988961

Социални профили:

Facebook
Google+